• RSS ข่าวการศึกษา

    • มีความผิดพลาดเกิดขึ้น feed อาจใช้งานไม่ได้ชั่วคราว ลองใหม่อีกครั้งภายหลัง
  • Advertisements

ผอ.พบเพื่อนครู

6 สิงหาคม 2555 โรงเรียนในสังกัด สพป.รบ.2 เครือข่ายโพธาราม 5 จัดการอบรม ในหัวข้อ “ผอ.พบเพื่อนครู  สู่คุณภาพการฒศึกษา” ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 นายกิจ เกียรติสมกิจ ผอ.สพป.รบ.2 ได้กล่าวถึง การทำงานของ สพป.รบ.2 ปี 2553 ที่ผ่านมา และในปี 2554 จะดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างไร

                                                       ภาพกิจกรรม

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: