• RSS ข่าวการศึกษา

    • มีความผิดพลาดเกิดขึ้น feed อาจใช้งานไม่ได้ชั่วคราว ลองใหม่อีกครั้งภายหลัง
  • Advertisements

“เกษียณวารานุสรณ์ 2555”

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ภายใต้การนำของ นายกิจ เกียรติสมกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี  เขต 2 จัดให้มีงานเกษียณวารานุสรณ์ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2555 ณ สพป.รบ. 2 วัตถุประสงค์เพื่อเป็นเกียรติยศและดำรงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีของผู้เกษียณอายุราชการ มีผู้เกษียณปกติ 65 คน ผู้เกษียณก่อนกำหนด 5 คน

                                                                                 ภาพกิจกรรม

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: