• RSS ข่าวการศึกษา

    • มีความผิดพลาดเกิดขึ้น feed อาจใช้งานไม่ได้ชั่วคราว ลองใหม่อีกครั้งภายหลัง
  • Advertisements

“ธิดาโอ่ง”

notสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ได้ส่ง นางสาวกชพร วงศาโรจน์ ครู คศ.1 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี เข้าประกวด “ธิดาโอ่ง”  ในงานท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง ปี 2556 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ศาลากลางจังหวัดราชบุรี จ.ราชบุรี ผลการแข่งขัน ปรากฏบุคคลดังกล่าว ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1

ภาพกิจกรรม

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: