• RSS ข่าวการศึกษา

    • มีความผิดพลาดเกิดขึ้น feed อาจใช้งานไม่ได้ชั่วคราว ลองใหม่อีกครั้งภายหลัง
  • Advertisements

สัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา

โครงการประชุมสัมมนาผู้บริหาร

 SONY DSCวันนี้ (3 มิถุนายน 2556) ตั้งแต่เวลา 08.30 น. กลุ่มนิเทศ ฯ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ภายใต้การนำของ นายกิจ เกียรติสมกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2  จัดอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555 การประชุมสัมมนาจัดเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 วันที่ 3 มิถุนายน 2556 ระยะที่ 2 ศึกษาดูงานโรงเรียนที่มีผลการประเมิน O-Net สูงขึ้น ระหว่างวันที่ 17 – 19 มิถุนายน 2556 ระยะที่ 3 นำเสนอแผน และมาตรการการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2556

               ภาพกิจกรรม

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: