• RSS ข่าวการศึกษา

    • มีความผิดพลาดเกิดขึ้น feed อาจใช้งานไม่ได้ชั่วคราว ลองใหม่อีกครั้งภายหลัง
  • Advertisements

ประชุมเชิงปฏิบัติการ

SONY DSC17-19 มิถุนายน 2556 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ โรงแรมปัตตาเวีย รีสอร์ท แอนด์สปา อ.ปรานบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์  วัตถุประสงค์ เพื่อนำผลการประเมินจากการสัมมนาผู้บริหารเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2556 มาประเมินผลคุณภาพการศึกษา

ภาพกิจกรรม

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: