• RSS ข่าวการศึกษา

    • มีความผิดพลาดเกิดขึ้น feed อาจใช้งานไม่ได้ชั่วคราว ลองใหม่อีกครั้งภายหลัง
  • Advertisements

อบรมปฏิบัติการการประเมินคุณภาพภายใน

SONY DSCกลุ่มนิเทศและประเมินผล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ภายใต้การนำของ นายกิจ  เกียรติสมกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2  จัดโครงการประชุมอบรมปฏิบัติการการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับสถานศึกษา และระดับเขตพื่นที่การศึกษา โดยมี นายกิจ เกียรติสมกิจ เป็นประธานเปิดการอบรม พร้อมบรรยายพิเศษ ” โรงเรียนต้องทำการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถานศึกษา โดย 1. ตั้งคณะกรรมการทำการประเมินคุณภาพภายใน 2. วิธีการประเมิน3. ปฏิทินการประเมิน ซึ่งเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้กำหนด”

ภาพกิจกรรม

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: