• RSS ข่าวการศึกษา

    • มีความผิดพลาดเกิดขึ้น feed อาจใช้งานไม่ได้ชั่วคราว ลองใหม่อีกครั้งภายหลัง
  • Advertisements

ยกระดับครูภาษาอังกฤษ

SONY DSCเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ  กลุ่มนิเทศ ฯ จัดได้จัดให้มีการอบรมครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ  จำนวน 205 คน วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ ความเข้าใจในการสอนแบบตรวจสอบประสิทธิภาพการเรียนรู้และแก้ปัญหา โดยใช้กระบวนการวิจัย ในชั้นเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งจัดการอบรมระหว่างวันที่  29 – 30 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุมว่องกุศลกิจ  สพป.รบ.2  โดยมี นายกิจ  เกียรติสมกิจ  ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรม และบรรยายพิเศษ

นิตย์ /ภาพ/ข่าว

ภาพกิจกรรม

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: