• RSS ข่าวการศึกษา

    • มีความผิดพลาดเกิดขึ้น feed อาจใช้งานไม่ได้ชั่วคราว ลองใหม่อีกครั้งภายหลัง

อบรม E-office

15 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 จัดอบรมข้าราชการในสังกัด ระบบ E-office  ซึ่งจะใช้ในเดือนตุลาคม 2556SONY DSC

นิตย์/ภาพ/ข่าว

ภาพกิจกรรม

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: