• RSS ข่าวการศึกษา

    • มีความผิดพลาดเกิดขึ้น feed อาจใช้งานไม่ได้ชั่วคราว ลองใหม่อีกครั้งภายหลัง
  • Advertisements

พัฒนาครูภาษาอังกฤษ

    

                                                 SONY DSCสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 มีนโยบายที่จะพัฒนาการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ อย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การพัฒนาครู นักเรียน และระบบบริหารจัดการของสถานศึกษา  ซึ่งมีกิจกรรมหนึ่งคือการนิเทศเต็มพิกัด  100 %  จึงได้จัดอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ซึ่งการจัดอบรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายกิจ เกียรติสมกิจ ผอ.สพป.รบ.2 เป็นประธานเปิดการอบรมพร้อมบรรยายพิเศษ   เมื่อวันที่  22  สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุมว่องกุศลกิจ สพป.รบ. 2

นิตย์/ภาพ/ข่าว

ภาพกิจกรรม

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: