• RSS ข่าวการศึกษา

    • มีความผิดพลาดเกิดขึ้น feed อาจใช้งานไม่ได้ชั่วคราว ลองใหม่อีกครั้งภายหลัง
  • Advertisements

O-Net

 jกลุ่มนิเทศ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี  เขต 2 จัดประชุมประธานเครือข่าย ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง ในการวางแผน เพื่อจัดระบบ ในการจัดการสอบ O-Net  โดยมี นายกิจ  เกียรติสมกิจ  ผอ.สพป.รบ.2  , นางสุวรรณา จันทสาร   รอง ผอ.สพป.รบ. 2 และนายจิรประว้ติ ศรีวัฒนทรัพย์ ศึกษานิเทศก์ ร่วมเป็นวิทยากร

นิตย์/ภาพ/ข่าว

ภาพกิจกรรม

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: