• RSS ข่าวการศึกษา

    • มีความผิดพลาดเกิดขึ้น feed อาจใช้งานไม่ได้ชั่วคราว ลองใหม่อีกครั้งภายหลัง
  • Advertisements

ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองฯ

SONY DSCตามที่ ก.ค.ศ.มีนโยบายที่จะพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผ่านหลักสูตรการพัฒนาหนังสือ สำนักงาน ก.ค.ศ. สพป.รบ.2 จึงประชุมคณะกรรมการคัดเลือกกลั่นกรองคณะกรรมการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่สำหรับวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

ภาพกิจกรรม

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: