• RSS ข่าวการศึกษา

    • มีความผิดพลาดเกิดขึ้น feed อาจใช้งานไม่ได้ชั่วคราว ลองใหม่อีกครั้งภายหลัง

นโยบายรัฐมนตรี

o212-14 พฤศจิกายน 2556 ข้าราชการ สพป.รบ.2 ร่วมฟังนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี

ภาำพกิจกรรม

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: