• RSS ข่าวการศึกษา

    • มีความผิดพลาดเกิดขึ้น feed อาจใช้งานไม่ได้ชั่วคราว ลองใหม่อีกครั้งภายหลัง
  • Advertisements

ประชุม ศน.

SONY DSCระหว่างวันที่ 26 – 27 พฤศจิกายน 2556 สพป.รบ.2 จัดประชุมศึกษานิเทศก์ เพื่อจัดทำแผนนิเทศให้เป็นไปตามแนวทางพัฒนาโรงเรียนตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ภาพกิจกรรม

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: