• RSS ข่าวการศึกษา

    • มีความผิดพลาดเกิดขึ้น feed อาจใช้งานไม่ได้ชั่วคราว ลองใหม่อีกครั้งภายหลัง
  • Advertisements

พิธีเปิดห้องสมุดความคิด

 

b1ห้องสมุดความคิด Chamber  of  Thought

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒  ได้จัดทำห้องสมุดความคิด  Chamber  of  Thought  ขึ้น เพื่อเป็นพื้นที่สำหรับครูได้จุดประกายความคิด  และสร้างแรงบันดาลใจ  เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีความแปลกใหม่  มีนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย  ทันยุคสมัยแห่งการปฏิรูปการศึกษา  ในศตวรรษที่  ๒๑  ช่วยเสริมสร้างกระบวนการคิด  ก่อให้เกิดแนวทางการพัฒนางาน  พัฒนาวิชาชีพ  พัฒนาตน  ในแนวทางที่สร้างสรรค์  รูปแบบของห้องสมุดฉีกแนวจากห้องสมุดเดิม  ไม่เน้นปริมาณหนังสือ  มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้  สาระของหนังสือเป็นเรื่องของการคิดล้วนๆ  โดยได้รับความกรุณาจาก ดร.อรทัย  มูลคำ  อดีตผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกียรติเป็นประธานเปิดพื้นที่จุดประกายความคิดแห่งนี้  เมื่อวันครู  ๑๖  มกราคม  ๒๕๕๗  ด้วยความชื่นชม

เมื่อวันที่ ๒๑  มกราคม  ๒๕๕๗  นายนิสิต  จันทร์สมวงศ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี  ได้มาเยี่ยมชมห้องสมุดความคิด  พร้อมทั้งได้ทดลองใช้บริหารด้วยความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง  นอกจากนั้นในวันเดียวกัน  ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี  ยังได้มอบนโยบายการปฏิบัติราชการ  และนโยบายแนวทางพลังแผ่นดินในการเอาชนะยาเสพติดให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒  ซึ่งเป็นหน่วยงานทางการศึกษาแห่งแรกที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี  ได้ให้นโยบายหลังจากการรับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี  โดยท่านได้เน้นย้ำเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ช่วยกันดูแลเยาวชนของชาติให้พ้นจาก มหันตภัยยาเสพติด  เพื่อความเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศไทยต่อไป  ซึ่ง สำนันกงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒  ได้นำโปรแกรม ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด

ภาพกิจกรรม

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: